Truy cập nội dung luôn

Đại hội Chi bộ Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng – Thanh Tra

30/06/2022 11:42    287

Chiều ngày 29/6, Chi bộ Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng – Thanh Tra thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Công Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Sở.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Chi bộ trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo báo cáo chính trị của Chi bộ Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng (TCĐLCL) – Thanh Tra nhiệm kỳ 2020-2022: Chi bộ TCĐLCL – Thanh Tra, tiền thân là Chi bộ Chi cục TCĐLCL (được thành lập theo Quyết định số 04-QĐ/ĐU ngày 24/5/2017 của Đảng ủy Sở KH&CN) là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN. Trong năm 2022, trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN và tình hình thực tế của Đảng bộ Sở KH&CN, Đảng ủy Sở KH&CN đã quyết định đổi tên Chi bộ Chi cục TCĐLCL thành Chi bộ TCĐLCL (Quyết định số 192-QĐ/ĐU ngày 25/01/2022); ngày 22/03/2022, Đảng uỷ Sở có Quyết định số 198-QĐ/ĐU điều chỉnh, đổi tên Chi bộ TCĐLCL thành Chi bộ TCĐLCL – Thanh tra.

Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

Tổng số đảng viên Chi bộ hiện có 10 đồng chí (100% là đảng viên chính thức). Đội ngũ đảng viên trong Chi bộ có trình độ chuyên môn và lý luận chính trí phù hợp với lĩnh vực được phân công phụ trách, trong đó có 4 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 06 đảng viên có trình độ đại học; 05 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 02 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên có trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Đoàn Chủ tịch báo cáo chính trị của Chi bộ TCĐLCL – Thanh Tra nhiệm kỳ 2020-2022 trình Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ đã chủ động lãnh đạo đảng viên, công chức trong Chi bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đảng viên nêu ý kiến, thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị.

Đảng viên nêu ý kiến, thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị.

Trong công tác xây dựng Chi bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến kịp thời, đầy đủ để đảng viên, công chức, người lao động nắm vững và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đợn vị. Hơn nữa, Chi bộ đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, tất cả đảng viên, công chức trong Chi bộ đều nêu cao tinh thần bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đoàn kết nội bộ.

Về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm (2020, 2021, 2022), đã tổ chức 10 đợt sinh hoạt chuyên đề (năm 2020: 04 chuyên đề; năm 2021: 04 chuyên đề; 6 tháng đầu năm 2022: 02 chuyên đề). Qua học tập, quán triệt, tất cả đảng viên, công chức trong Chi bộ đều đăng ký kế hoạch, cam kết tự phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những việc làm cụ thể phù hợp với nhiệm vụ được giao; nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ của mỗi cá nhân, từng bước khắc phục khuyết điểm yếu kém, trì trệ trong công việc. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được coi trọng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ được phát huy.

Hầu hết đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảng viên trong Chi bộ đã cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới. Chi bộ đã được cấp có thẩm quyền công nhận: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm 2020 và 2021, hàng năm đều có đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở đánh giá cao báo cáo chính trị của Chi bộ trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong Chi bộ tham mưu cho Sở KH&CN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời cần phát huy hơn nữa vai trò, tinh thần của đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ với 03 đồng chí, trong đó: 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và 01 Chi ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 tái đắc cử và được Đại hội bầu làm Bí thư của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; đồng chí Huỳnh Thị Phương Thu được Đại hội bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 và đồng chí Nguyễn Thị Minh Sương được bầu làm Chi ủy viên.

Đồng chí Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở tặng hoa chúc mừng các đồng chí BCH khóa III, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở tặng hoa chúc mừng các đồng chí BCH khóa III, nhiệm kỳ 2022-2025.

BCH Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2022-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ.

BCH Chi ủy khóa III, nhiệm kỳ 2022-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Bí thư Chi bộ, khóa III, nhiệm kỳ 2022-2025 cho rằng: Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm mà Đại hội giao cho, thay mặc các đồng chí trong Chi uỷ xin hứa trước Đại hội ra sức tiếp tục xây dựng nội bộ Chi bộ đoàn kết, nhất trí, trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Huỳnh Thị Phương Thu thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đồng chí Huỳnh Thị Phương Thu thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Nghị Quyết của Đại hội được đảng viên biểu quyết thông qua.

Nghị Quyết của Đại hội được đảng viên biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thống nhất và thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ TCĐLCL – Thanh Tra nhiệm kỳ đến là đường lối chính trị cho Chi bộ trong suốt nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã biểu thị sự quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đề ra.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 760

Tổng số lượt xem: 3680014