Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022

06/01/2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 04/QĐ-SKHCN về việc điểu chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

Loại bỏ 01 cơ sở (CÔNG TY TNHH PETRO DKT – Tổ 2, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thuộc nội dung thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh dầu nhờn và sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là đối tượng thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do trùng lặp đối tượng thanh tra với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tài liệu đính kèm: Quyet dinh dieu chinh Ke hoach thanh tra nam 2022.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1925

Tổng số lượt xem: 2063200