Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025 và Năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

17/06/2021

.

Mời các bạn xem nội dung Kế hoạch tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: 12KH.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2184

Tổng số lượt xem: 2062851