Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023

12/04/2023 16:48    374

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ và Công văn số 409/SHTT-NĐHT ngày 06/02/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023;

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, cụ thể như sau:

I. Mục đích:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nói chung và phụ nữ nói riêng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

II. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 với nhiều hình thức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Các nội dung triển khai phải thể hiện rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của SHTT trong cuộc sống, công việc chuyên môn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng; kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thúc đẩy và phát triển SHTT.

III. Các sự kiện:

1. Tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ:

1.1. Nội dung:

Tập huấn các nội dung quy định về công nhận sáng kiến theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về ban hành điều lệ sáng kiến.

1.2. Đối tượng: Khoảng 60 người bao gồm:

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác sáng kiến tại các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

- Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố.

1.3. Đơn vị phối hợp: Cục Sở hữu trí tuệ.

1.4. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian dự kiến: 01 ngày, ngày 25/4/2023.

- Địa điểm dự kiến: Tại Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

2. Tổ chức tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo”:

2.1. Nội dung:

- Gặp mặt, giao lưu giữa doanh nghiệp thành công do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ, các nhà khoa học nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Trao đổi, thảo luận các giải pháp gắn kết, phát huy mối quan hệ giữa nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo đối với phụ nữ.

- Tuyên dương các tấm gương phụ nữ sáng tạo trên địa bàn tỉnh (chủ doanh nghiệp nữ có nhiều sáng tạo về sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới; các giảng viên, cán bộ quản lý tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến).

2.2. Đối tượng: Khoảng 60 người bao gồm:

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh.

- Lãnh đạo các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Một số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

- Các nữ cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học.

2.3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian dự kiến: 01 buổi, ngày 26/4/2023.

- Địa điểm dự kiến: Tại Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

IV. Kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí: 25.900.000 (Hai mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng).

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao trong năm 2023 tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023.

Tài liệu đính kèm: KE HOACH NGAY 26-4 (hoàn chỉnh).pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2019

Tổng số lượt xem: 4392779