Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc năm 2023

24/04/2023 08:09    216

Nhằm cung cấp kiến thức về sử dụng mã số, mã vạch và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/04/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 634/KH-SKHCN xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc năm 2023.

Nội dung chính của Khóa đào tạo:

- Tổng quan về mã số, mã vạch và ứng dụng mã số, mã vạch trong thực tiễn;

- Hướng dẫn đảm bảo chất lượng mã số, mã vạch;

- Tổng quan phần mềm khai báo thông tin mã số, mã vạch và cơ sở dữ liệu;

- Hướng dẫn kê khai thông tin sản phẩm trên Hệ thống quản lý thông tin mã số, mã vạch (VNPC);

- Các loại vật mang dữ liệu và ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc;

- Giới thiệu Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia;

- Demo hướng dẫn triển khai ứng dụng truy xuất nguồn gốc.

Thành phần tham dự là đại diện các sở, ngành liên quan; Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

Thời gian tổ chức từ ngày 23/5/2023 đến ngày 24/5/2023 (02 ngày) tại Hội trường Khách sạn Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch tổ chức đào tạo MSMV TXNG năm 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1248

Tổng số lượt xem: 3679092