Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng

15/05/2023 09:13    91

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2023;

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng, với các nội dung sau:

I. Mục đích:

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng thông qua việc cung cấp kiến thức đối với các yêu cầu pháp lý về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp; nội dung và các bước triển khai của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

II. Nội dung:

1. Tên khóa đào tạo:

“Hướng dẫn triển khai Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018”.

2. Thành phần tham dự:

- Đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng học viên: 50 người.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 06/6/2023 đến ngày 08/6/2023 (03 ngày).

- Địa điểm: Khách sạn Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi.

4. Nội dung: Nội dung đào tạo bao gồm:

- Các vấn đề về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp;

- Quá trình hình thành, phát triển tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp;

- Tìm hiểu yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018;

- Các bước triển khai Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch tổ chức đào tạo NSCL năm 2023 - Khóa 2.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1442

Tổng số lượt xem: 3679317