Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

07/07/2021

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Mời các bạn xem nội dung Kết luận thanh tra tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: KET LUAN THANH TRA VANG TRANG SUC-MY NGHE.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2101

Tổng số lượt xem: 2062969