Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện đề tài: "Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững cua Dẹp tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi"

16/09/2021

.

Mời các bạn xem mọi dung kết luận tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: KET LUAN THANH TRA DE TAI CUA DEP.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2128

Tổng số lượt xem: 2062919