Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc

22/12/2021

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/12/2021 của Đoàn Thanh tra theo 268/QĐ-SKHCN ngày 05/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ngày 17/12/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kết luận thanh tra số 1821/KL-SKHCN về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc.

Nội dung kết luận thanh tra mời các bạn xem tại file đính kem.

Tài liệu đính kèm: KET LUAN THANH TRA DE TAI ROBOT.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2263

Tổng số lượt xem: 2062785