Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2014.

26/12/2014

.

 

   TT   Tên đề tài, dự án   Thời gian
  thực hiện
1 Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều lệ Đảng của Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2011 - 2014   - Cơ quan chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi     - Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Tiến Dũng .     - Lĩnh vực: Khoa học xã hội và Nhân văn.     2 Đánh giá hiện trạng nguồn lợi rong mơ tại Quảng Ngãi và đề xuất các giải pháp khai thác và phát triển bền vững. 2012 – 2014   - Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam .     - Chủ nhiệm đề tài:  TS. Lê Như Hậu.     - Lĩnh vực: Khoa học xã hội và Nhân văn.     3 Điều tra đánh giá sâu bệnh hại quế và nghiên cứu ứng dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên cây quế tại huyện Trà Bồng. 2011 – 2014   - Cơ quan chủ trì: Chi cục BVTV Quảng Ngãi.     - Chủ nhiệm đề tài: KS. Võ Duy Loan.     - Lĩnh vực: Điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.     4 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 2012 – 2014   - Cơ quan chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố.     - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Hào.     - Lĩnh vực: Kỹ Thuật và Công nghệ.     5 ng dụng KHCN xây dựng mô hình thâm canh mía trên đất gò đồi theo hướng cơ giới hóa tại huyện Minh Long và Sơn Hà 2012 – 2014   - Cơ quan chủ trì: Nhà máy Đường Phổ Phong.     - Chủ nhiệm đề tài: CN. Tạ Công Tường.     - Lĩnh vực: Lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp.    

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2365

Tổng số lượt xem: 2062739