Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2015.

07/12/2015

.

STT

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

NĂM THỰC HIỆN

1

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký khai sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp Quảng Ngãi

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Bùi Thị Lệ Thuỷ.

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Đánh giá về thực trạng (tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng CNTT....) phục vụ công tác đăng ký khai sinh và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua. Trên cơ sở phân tích các tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

- Kết quả thực hiện: Đề tài đã đề xuất 10 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực QLNN trong lĩnh vực đăng ký khai sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công dân trong lĩnh vực đăng ký khai sinh; (2) tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, xác định đăng ký khai sinh là nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội cần được quan tâm chú trọng; (3) nâng cao năng lực đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch làm nhiệm vụ đăng ký khai sinh; (4) phối hợp với các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đăng ký khai sinh; (5) hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký khai sinh; (6) đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý, đăng ký khai sinh; (7) phối hợp giữa các ngành Tư pháp, Công an, Giáo dục & Đào tạo trong công tác quản lý, đăng ký khai sinh, hộ khẩu và hồ sơ học sinh; (8) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đăng ký khai sinh; (9) nâng cao tính hiệu quả của việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; (10) nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong bộ máy QLNN nói chung, trong lĩnh vực đăng ký khai sinh nói riêng.

- Kinh phí thực hiện: 460 triệu đồng

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội và Nhân văn.

2011-2014

2

Nghiên cứu một số đặc điểm về tầm vóc - thể lực tình trạng bệnh tật của vị thành niên tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế Quảng Ngãi

- Chủ nhiệm đề tài: Th.S. BSCK II. Nguyễn Tấn Đức.

- Mục tiêu của nhiệm vụ: 1. Đánh giá thực trạng tầm vóc - thể lực của vị thành niên; những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tầm vóc-thể lực của vị thành niên tại các địa bàn nghiên cứu.

2. Đánh giá thực trạng về tình trạng bệnh tật của vị thành niên; nguyên nhân và những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bệnh tật của vị thành niên tại các địa bàn nghiên cứu.

3. Đề xuất giải pháp nâng cao tầm vóc - thể lực; nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp ở vị thành niên tại các địa bàn nghiên cứu.

- Kết quả thực hiện: - Chiều cao trung bình lúc 10 tuổi là 128,2 ± 7,6cm (nam: 128,0 ± 7,2cm; nữ:  128,3 ± 8,1cm); 15 tuổi là 149cm ± 7,7cm (nam: 150,69 ± 8,76cm; nữ:  147,24 ± 6,0cm);   19 tuổi là 156 ± 7,9cm (nam: 161,5 ± 6,2 cm; nữ: 151,5 ± 6,2cm).

- Cân nặng trung bình lúc 10 tuổi là 24,8 ± 4,6kg (nam: 24,5 ± 3,9kg; nữ: 25,2 ± 5,2kg); 15 tuổi là 42,0 ± 7,1kg (nam: 42,37 ± 7,65kg; nữ: 41,67 ± 6,42kg); 19 tuổi là 48,6 ± 6,2kg (nam: 52,5 ± 5,7kg; nữ: 45,5 ± 4,6 kg).

Vòng ngực trung bình lúc 10 tuổi là 61,4 ± 3,9cm (nam: 61,8 ± 3,2cm; nữ: 61,0 ± 4,6cm); 15 tuổi   là 74,59 ± 6,34cm (nam: 73,44 ± 6,32cm; nữ: 75,76 ± 6,16cm); 19 tuổi là 80,5 ± 4,6cm (nam: 81,1 ± 4,3cm; nữ: 80,0 ± 4,8cm).

- Lực bóp tay thuận lúc 10 tuổi là 11,8 ± 3,4kg (nam: 12,1 ± 3,3kg; nữ: 11,4 ± 3,4kg); 15 tuổi là 22,04 ± 7,99kg (nam: 23,74 ± 7,5kg; nữ: 20,28 ± 8,12kg); 19 tuổi là: 29,0 ± 8,1kg (nam: 35,3 ± 6,3kg; nữ: 24,0 ± 5,2kg).

- Tăng trưởng tầm vóc và phát triển thể lực của vị thành niên ở các huyện miền núi Quảng Ngãi kém: Chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, lực bóp cánh tay thuận luôn thấp hơn kích thước tham khảo của Dương Nghiệp Chí (2002) và Giá trị sinh học người Việt Nam 1995. Tuổi càng cao thì khoảng cách càng rõ rệt.

- Tình trạng “sức khoẻ trung bình” của vị thành niên chiếm đến 44,27%. Tiếp đó là “sức khoẻ tốt” (34,00%). Mức độ “sức khoẻ rất tốt” và “sức khoẻ kém” chiếm tỷ lệ rất thấp (3,43% và 1,67%).

- Tỷ lệ vị thành niên bị đau ốm chiếm 35,8%, phần lớn là mắc các bệnh thuộc chuyên khoa răng hàm mặt (21,6%), da liễu (8,2%), tai mũi họng (7,7%), mắt (0,9%)… và các triệu chứng bệnh thông thường như sốt, cảm cúm, đau bụng…

- Kinh phí thực hiện:  492 triệu đồng

- Lĩnh vực: Y, dược.

2012-2014

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất báo in tại báo Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì:  Báo Quảng Ngãi

- Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Đức Minh

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Ứng dụng CNTT để xây dựng “Bộ Quy trình xuất bản báo in” phù hợp với quy chế quản lý báo chí hiện hành.

- Xây dựng hệ thống chương trình, phần mềm giải quyết các yêu cầu bức xúc của công tác xuất bản và quản lý báo chí.

- Kết quả thực hiện: Dự án đã xây dựng và vận hành 9 sản phẩm; trong đó có 7 phân hệ phần mềm, gồm: Quản lý điều hành tác nghiệp báo chí, quản lý biên tập và xử lý tin bài, quản lý nhuận bút, quản lý ấn phẩm, tiếp nhận đơn thư và trả lời bạn đọc, quản lý công văn điện tử, quản trị hệ thống và 2 bộ tài liệu liên quan

- Kinh phí thực hiện:  874 triệu đồng

- Lĩnh vực: Lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.

2014-2015

4

Nghiên cứu những tác động biến đổi khí hậu đối với tỉnh Quảng Ngãi; các giải pháp thích ứng và ứng phó.

- Cơ quan chủ trì:  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xác định các tác động của biến đổi khí hậu đối với tỉnh đến các yếu tố: Diện tích đất bị ngập, dân cư, tài nguyên nước, TNĐ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghiệp, giao thông, hệ sinh thái và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;

- Xác lập cơ sở khoa học, đề xuất các giải pháp thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Ngãi.

- Kết quả thực hiện: Đề tài cung cấp phương pháp luận và kết quả của việc sử dụng thông tin BĐKH, đánh giá tác động của BĐKH, xác định tính dễ bị tổn thương, rủi ro do BĐKH, khả năng và hiệu quả thích ứng với BĐKH và qua đó đề xuất các giải pháp thích ứng phù hợp. Lồng ghép các hoạt động liên quan đến BĐKH và xây dựng mối liên kết giữa xây dựng năng lực thích ứng và phân bổ hoạt động thích ứng.

Ngoài ra, đề tài cũng giúp các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định hiểu và giải quyết các tác động dự kiến ​​của BĐKH liên quan đến các hệ thống môi trường, xã hội, và kinh tế. Kết quả của đề tài có thể giúp các nhà lập kế hoạch trong việc xác định mục tiêu và giám sát chương trình thích ứng với BĐKH

- Kinh phí thực hiện:  1.607 triệu đồng

- Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên - Điều tra cơ bản về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

2013-2015

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2423

Tổng số lượt xem: 2062624