Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2018.

20/12/2018

.

STT

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

NĂM THỰC HIỆN

1

Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh.

- Cơ quan chủ trì: UBND xã Tịnh Bắc

- Đồng chủ nhiệm đề tài: KS. Lương Văn Trị - Hoàng Thế Vinh.

- Mục tiêu của nhiệm vụ: 

- Phân tích và đánh giá hiện trạng canh tác và hiệu quả sản xuất lúa và sắn trên đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh.

- Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý và hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Bắc.

- Đào tạo được 15 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn, hội nghị tham quan đầu bờ cho 500 lượt người tham dự.

- Xây dựng được: Mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào sản xuất, hiệu quả kinh tế tăng 15% so với phương thức sản xuất hiện tại; Mô hình chuyển đổi đất 2 vụ lúa (thiếu nước tưới) sang trồng 01 vụ lúa và 01 vụ màu, hiệu quả kinh tế tăng 20% so với phương thức sản xuất hiện tại; Mô hình thâm canh tổng hợp cây sắn, hiệu quả kinh tế tăng 15% so với phương thức sản xuất hiện tại; Mô hình chuyển đổi đất trồng sắn năng suất thấp sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò thịt, hiệu quả kinh tế tăng hơn 20% so với phương thức sản xuất hiện tại.

- Kết quả thực hiện: 

Dự án đã điều tra hiện trạng canh tác và hiệu quả sản xuất lúa, sắn và chăn nuôi bò thịt trên đất sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực quan lý và hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Bắc gồm các thiết bị: 01 máy cày KUBOTA, 01 máy gặt đập liên hợp KUBOTA, 24 công cụ sạ hàng lúa 06 trống, 06 bình phun thuốc BVTV, 01 máy gieo ngô, 01 thiết bị cuốn rơm, 01 máy bóc bẹ và tẽ hạt ngô liên hoàn, 20 máy băm thức ăn gia súc; xây dựng được các mô hình như: canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào sản xuất theo cơ cấu lúa(Đông Xuân) – lúa(Hè Thu), chuyển đổi đất 02 vụ lúa sang trồng 01 vụ lúa và 01 vụ màu, thâm canh tổng hợp cây sắn, chuyên đổi đất trồng sắn năng suất thấp sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò thịt; tổ chức đào tạo 15 kỹ thuật viên là người địa phương…

- Kinh phí thực hiện: 8.995,3 triệu đồng

- Lĩnh vực: Nông nghiệp.

2015-2018

2

Dự án :“Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp Longo tại tỉnh Quảng Ngãi”.

- Cơ quan chủ trì:  Sở Y tế Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mô tả kỹ thuật phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp Longo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật, phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp Longo.

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp Longo cho bác sỹ, kỹ thuật viên tuyến huyện: 15 người.

- Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật điều trị trĩ bằng phương pháp Longo cho 03 bệnh viện tuyến huyện.

- Kết quả thực hiện:

- Phẫu thuật, kỹ thuật mổ trĩ bằng phương pháp Longo được áp dụng cho tuyến huyện có nhiều ưu điểm, dễ thực hiện.

- Tiết kiệm được chi phí cho người bệnh.

- Nâng cao trình độ cho bác sĩ, kỹ thuật viện, điều dưỡng tuyến huyện.

- Giảm tải bệnh nhân lên tuyến trên.

- Tài liệu giảng dạy là nguồn tài liệu tham khảo cho các bác sĩ Ngoại khoa, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa Hậu môn trực tràng.

- Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, phát triển cho cộng đồng địa phương tỉnh Quảng Ngãi.

- Kinh phí thực hiện:  560 triệu đồng

- Lĩnh vựcKỹ thuật và công nghệ.

2017-2018

3

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thành nghề sản xuất chính của nông hộ trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

- Cơ quan chủ trì: Trạm khuyến nông huyện Đức Phổ

- Chủ nhiệm đề tài:  KS. Huỳnh Long.

- Mục tiêu của nhiệm vụ: 

- Chuyển giao và hoàn chỉnh 05 hướng dẫn kỹ thuật về lai tạo giống, nuôi dưỡng, phòng bệnh và trồng cỏ giống mới phù hợp với vùng dự án.

- Tuyển chọn và phối giống có chửa 3.000 lượt bò cái lai Zê bu bằng các giống bò thịt năng suất cao, bê lai hướng thịt sinh ra có trọng lượng sơ sinh bình quân ≥24kg/con; tỉ lệ bê nuôi sống đến cai sữa đạt trên 92%.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản có quy mô từ 2 con trở lên cho 500 hộ tham gia, thực hiện phối giống nhân tạo tinh bò thịt, có trồng cỏ và biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về nuôi dưỡng và phòng bệnh đảm bảo. Thu nhập hàng năm của các hộ mô hình cao hơn 10 - 20% so với ngoài mô hình.

- Xây dựng mô hình nuôi thâm canh bê lai hướng thịt (bê sinh ra từ phối giống dự án) với quy mô 80 con, trọng lượng lúc 18 tháng tuổi đạt trên 280kg/con.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng về lai tạo giống, nuôi dưỡng, phòng bệnh và trồng cỏ cho 16 CB kỹ thuật huyện, xã và 500 hộ tham gia dự án.

- Kết quả thực hiện:

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái Zebu sinh sản với tổng số bò cái chọn tham gia là 3.739 con, bò cái phối giống có chửa là 3.003 được sử dụng 100% là tinh bò ngoại như Charolais, Red Angus, BBB và Brahman, tỉ lệ phối giống có chửa đạt 80,3%.

Từ kết quả phối giống, bê lai được sinh ra là 2.785 con (1.434 bê lai Brahman và 1.351 bê lai các giống chuyên thịt). Bê con sinh ra có tầm vóc lớn, trọng lượng trung bình trên 24 kg/con, năng xuất tăng từ 10-24% cao hơn bê ngoài mô hình.

Xây dựng mô hình trồng cỏ VA06 và Mulato theo phương thức thâm canh và bán thâm canh với tổng diện tích 15 ha (300 m2/hộ); năng suất cỏ trồng thâm canh đạt 340 tấn/ha/năm, bán thâm canh đạt 200 tấn/ha/năm. Từ mô hình của dự án, đến cuối năm 2017 diện tích trồng cỏ được nhân rộng lên 33,1 ha.

Mô hình nuôi thâm canh bê lai hướng thịt với tổng số 80 con (20 con/xã) tại 76 hộ ở 4 xã, thị trấn. Bê lai 18 tháng tuổi đạt trọng lượng bình quân 314 kg (Brahman),  370 kg (Red Angus), 388 kg (Charolais) và  406 kg (BBB), năng suất tăng từ 10-14% so với bê nuôi ở các hộ khác trong dự án.

Tổ chức 10 lớp tập huấn cho 500 nông dân tham gia mô hình chăn nuôi bò cái Zebu sinh sản, 01 lớp bồi dưỡng cho 16 kỹ thuật viên cơ sở ở huyện và xã; 02 hội nghị tham quan, hội nghị đầu chuồng;

Biên soạn hoàn thành 05 hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi bò phù hợp với điều kiện địa phương; hoàn thành 01 phim tư liệu về kết quả thực hiện dự án; 02 báo cáo chuyên đề về thực trạng, giải pháp phát triển chăn nuôi bò cái Zebu sinh sản và biện pháp nâng cao năng suất trong chăn nuôi thâm canh bê lai chuyên thịt…

- Kinh phí thực hiện:  77.756,919   triệu đồng

- Lĩnh vực: Nông, lâm ngư nghiệp.

2014-2016

4

Nghiệm thu kết quả đề tài “Thiết kế và chế tạo máy cắt Plasma, Oxy CNC dạng trung bình”.

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất.

- Chủ nhiệm đề tài: Th.s. Nguyễn Tấn Tại

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm một máy cắt Plasma, Oxy CNC dạng trung bình ( ) với các thông số kỹ thuật: tốc độ cắt tối đa 1000mm/p, chiều dày cắt tối đa 20mm, độ chính xác gia công ±0,5mm và đạt Tiêu chuẩn Việt Nam yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy (TCVN 4725:2008).

Nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

Sản phẩm của đề tài phục vụ công tác giảng dạy và thực tập của giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

- Kết quả thực hiện

Đã chế tạo được 01 máy cắt Plasma, Oxy CNC dạng trung bình vớii các yêu cầu về kỹ thuật đạt được: Kích thước bàn máy 1,5m x 3m; phạm vi cắt 1,2m x 2,7m; tốc độ cắt tối đa 1000mm/p; chiều dày tối đa khi cắt 20mm; độ chính xác gia công +- 0,5mm; điện thế 220V xoay chiều 1 pha; 01 bộ bản vẽ thiết kế của máy được thiết kế theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8-2005; 01 bộ bản vẽ sơ đồ điều khiển được thiết kế theo các tiêu chuẩn TCVN 1613 - 75 đến 1639 - 75; phần mềm điều khiển, 01 bộ thư viện hình ảnh có độ chính xác  +- 0,5mm trong điều khiển; hệ thống bài tập thực hành máy cắt kim loại tấm CNC cho sinh viên trình độ trung cấp và cao đẳng; tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng máy.

- Kinh phí thực hiện:  793 triệu đồng

- Lĩnh vựcKhoa học kỹ thuật công nghệ.

2017-2018

5

Nghiệm thu kết quả đề tài “Thử nghiệm công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker 1852) tại Quảng Ngãi”.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm đề tài: Th.s. Nguyễn Hữu Thái

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Thử nghiệm sản xuất giống và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống cá ngựa đen tại Quảng Ngãi.

- Nuôi thương phẩm cá ngựa đen và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá ngựa đen trong bể xi măng và trong lồng tại Quảng Ngãi.

- Sản xuất 10.000 con cá giống đạt kích cỡ 4-6 cm/con và nuôi thương phẩm 6.000 con cá ngựa đen đạt kích cỡ 10-12 cm/con

- Kết quả thực hiện

Sau 24 tháng thực hiện, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã thử nghiệm quy trình sản xuất 11.196 con giống cá ngựa đen có kích cỡ từ 42-73mm/con và nuôi thương phẩm 10.000 con cá ngựa đen ở huyện Đức Phổ và Lý Sơn; xây dựng 03 hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất giống, nuôi thương phẩm cá ngựa đen trong bể xi măng và trong lồng bè; tổ chức 02 hội thảo và 02 lớp tập huấn kỹ thuật cho mô hình nuôi thương phẩm cá ngựa đen.

- Kinh phí thực hiện:  1.187 triệu đồng

- Lĩnh vựcNông, lâm ngư nghiệp.

2016-2018

6

Nghiệm thu kết quả đề tài “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.”.

- Cơ quan chủ trì: Sở LĐ -TB&XH tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm đề tài: Th.s. Bùi Đức Thọ

- Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Đánh giá thực trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2010-2015;           

- Đánh giá kết quả, hiệu quả các mô hình thí điểm thực hiện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh;      

- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả thực hiện

Sau 02 năm cơ quan chủ tri và chủ nhiệm dự án đã điều tra về số lượng, độ tuổi và giới tính của; các cơ chế chính sách đối trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đề xuất các nhóm giải pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2025 gồm: truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên; hoàn thiện hệ thống chính sách; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Kinh phí thực hiện:  8.061.261 triệu đồng

- Lĩnh vựcKhoa học xã hội và nhân văn.

2016-2018

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2388

Tổng số lượt xem: 2062722