Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Khảo sát một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm của nguyên liệu tươi sống tại các bếp ăn tập thể nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Khảo sát một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm của nguyên liệu tươi sống tại các bếp ăn tập thể nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi.

- Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.BS.Đặng Chính - ThS.Huỳnh Thị Thu Diệu

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Xác định tỷ lệ nguyên liệu tươi sống đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu 2: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan giữa nguyên liệu tươi sống đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu tươi sống trên địa bàn nghiên cứu.

- Điều tra nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tươi sống gồm: rau ăn lá, thịt lợn và cá các loại thông qua bộ phiếu điều tra về hồ sơ, sổ sách liên quan đến truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực

 - Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau ăn lá; lấy mẫu gửi trung tâm kiểm nghiệm chất cấm sử dụng có trong nguyên liệu thịt lợn và cá các loại

 - Xử lý số liệu tìm mối tương quan giữa mẫu có nguồn gốc và mẫu đạt về chỉ tiêu an toàn thực phẩm được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm.

- Kết quả dự kiến: Báo cáo tổng kết

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2630

Tổng số lượt xem: 1971229