Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Khảo sát thực trạng bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2021.

07/12/2021

.

.

Tên nhiệm vụ: Khảo sát thực trạng bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS.CKII.Võ Hùng Viễn

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Mô tả thực trạng bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2021.

Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố liên quan đến công tác quản lý, chăm sóc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu.

Nội dung 1: Mô tả thực trạng bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2021.

Công việc 1: Xây dựng bộ công cụ phỏng vấn, bao gồm xác định tỉ lệ mắc các BKLN tại cộng đồng nghiên cứu và các yếu tố liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Công việc 2: Tiến hành điều tra thử, hoàn thiện bộ câu hỏi phù hợp với thực tế

Công việc 3: Điều tra, thu thập số liệu.

Công việc 4: Làm sạch, xử lí số liệu và phân tích số liệu.

Công việc 5: Sử dụng các test thống kê để phân tích, tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tỷ lệ mắc BKLN.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, chăm sóc bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường tại cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu.

Công việc 1: Xây dựng bộ công cụ phỏng vấn, bộ câu hỏi bao gồm định lượng và định tính: Định lượng về thực trạng công tác quản lý, chăm sóc bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường tại TYT và định tính về các yếu tố thuận lợi, khó khăn của công tác này

Công việc 2: Tiến hành thu thập số liệu, thông tin báo cáo từ các TYT xã, thị trấn.

Công việc 3: Làm sạch, xử lí số liệu và phân tích số liệu.

Công việc 4: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, chăm sóc bệnh tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường tại cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu.

 Công việc 5: Viết báo cáo

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

- Kết quả dự kiến:

- Tập Báo cáo tổng kết đề tài

- Bài báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học đăng Tập san Thông tin Y tế Quảng Ngãi.

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2544

Tổng số lượt xem: 1971033