Truy cập nội dung luôn

Mời tham dự Khóa đào tạo về năng suất chất lượng

23/05/2023 15:55    182

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (Chi nhánh tại Đà Nẵng) tổ chức Khóa đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Tên khóa đào tạo:
Hướng dẫn triển khai Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
2. Mục đích:
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng thông qua việc cung cấp kiến thức đối với các yêu cầu pháp lý về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp; nội dung và các bước triển khai của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
3. Nội dung đào tạo:
Nội dung đào tạo bao gồm:
3.1. Phần 1: Các vấn đề về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
3.2. Phần 2: Quá trình hình thành, phát triển tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
3.3. Phần 3: Tìm hiểu yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
- Mô hình Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
- Cấu trúc các điều khoản của Tiêu chuẩn.
- Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong Tiêu chuẩn.
- Giải thích các yêu cầu của Tiêu chuẩn (Điều 4 - Điều 10).
3.4. Phần 4: Các bước triển khai Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
3.5. Bài kiểm tra cuối khóa.
Cấp chứng chỉ cho các học viên tham dự đầy đủ các buổi học và đạt yêu cầu của Khóa đào tạo.
4. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo doanh nghiệp.
- Cán bộ chất lượng/kỹ thuật của doanh nghiệp.
5. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hùng Vương.
     Số 45 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi.
6. Thời gian: 3 ngày (từ ngày 06/6/2023 đến ngày 08/6/2023).
Buổi sáng từ 8:00 - 11:30; Buổi chiều từ 13:30 - 17:00.
* Ghi chú: Chi phí hỗ trợ tổ chức Khóa đào tạo do Sở Khoa học và Công nghệ chi trả. Chi phí đi lại, ăn nghỉ của cán bộ chất lượng/kỹ thuật tham gia Khóa đào tạo do doanh nghiệp chi trả.
Để tổ chức Khóa đào tạo hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự quét mã QR bên dưới để xác nhận thông tin theo hướng dẫn chậm nhất trước ngày 05/6/2023:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Huỳnh Thị Phương Thu, Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0905.700.368.
.....................................

Tài liệu đính kèm: Công văn mời tham dự Khoá đào tạo NSCL 2023 - Khoá 2.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 589

Tổng số lượt xem: 3681900