Truy cập nội dung luôn

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2023

06/10/2023 16:39    132

Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

 

Mục tiêu Phát triển Bền vững 3 - chăm sóc sức khỏe an toàn và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng là quyền của con người và thiết yếu đối với sự phát triển bền vững. SDG 3 nhằm đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

Các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của SDG 3. Chúng cung cấp một khuôn khổ toàn cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các công nghệ y tế kỹ thuật số, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bảo trì các thiết bị và hệ thống chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các thiết bị y tế, dịch vụ và hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy có thể tiếp cận được với số lượng lớn dân số toàn cầu.

Tiêu chuẩn cũng cung cấp cơ sở cho việc hoạch định chính sách hiệu quả và các quy định khuyến khích sự hợp tác nhằm cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe.

Khi công nghệ y tế kỹ thuật số phát triển, các tiêu chuẩn IEC, ISO và ITU giúp đảm bảo rằng các hệ thống được an toàn và quyền riêng tư của người bệnh được bảo vệ.

Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp quốc, với các tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu Phát triển Bền vững và 'tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn'.

World Standards Day

Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying tribute to the collaborative efforts of the thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that are published as international standards.

 

  SDG 3 - accessible and safe healthcare for all

Access to quality healthcare is a human right and essential to sustainable development. SDG 3 aims to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

International standards and conformity assessment play a crucial role in reaching the targets of SDG 3. They provide a global framework that facilitates adoption of digital health technologies, research and development, manufacturing, and maintenance of healthcare devices and systems, ensuring that effective, safe and reliable medical devices, health services and systems are accessible to a broad swath of the global population.

They also provide the basis for effective policy making and regulation that encourages collaboration in view of improving healthcare outcomes.

As digital health technology develops, IEC, ISO and ITU standards help ensure that systems are secure and the privacy of patients is protected.

We stand united to work together to accelerate the United Nations 2030 Agenda, with standards for the SDGs, and our ‘shared vision for a better world’.

Tài liệu đính kèm: 14-10 ngay tc the gioi.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1144

Tổng số lượt xem: 4199034