Truy cập nội dung luôn

Phối hợp tuyên truyền Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023

13/04/2023 16:38    162

Thực hiện Công văn số 409/SHTT-NĐHT ngày 06/02/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Nhằm lan tỏa thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 đến với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, qua đó khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội nói chung và phụ nữ nói riêng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị đăng tải thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 lên Cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông trên mạng xã hội do quý cơ quan, đơn vị quản lý.  

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.

----------------------------------

- Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023;

- Công văn số 409/SHTT-NĐHT

Tài liệu đính kèm: CV tuyen truyen Ngay SHTT 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1455

Tổng số lượt xem: 3679119