Truy cập nội dung luôn

Quyết định số 521QĐ-UBND ngày 0842021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/05/2021 15:54    213

Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 521QĐ-UBND ngày 0842021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1487

Tổng số lượt xem: 3679234