Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tài liệu tập huấn đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh doanh nghiệp...

16/06/2022

Tập huấn đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quôc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung tài liệu tập huấn tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: 1. Hoat dong do luong, quan ly DL tai DN + de an 996 + QD 510.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2417

Tổng số lượt xem: 2062616