Truy cập nội dung luôn

Tập huấn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2023

02/10/2023 08:36    111

Sáng ngày 29/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức tập huấn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2023 (lớp thứ 2) cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Có hơn 80 học viên là chủ các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được báo cáo viên thuộc phòng chuyên môn của Sở phổ biến, hướng dẫn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 301/12/2021 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Báo cáo viên Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo tại lớp tập huấn.

Báo cáo viên Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo tại lớp tập huấn.

 

Ngoài ra, học viên được giới thiệu về một số văn bản Quy phạm pháp luật về Đo lường như: Luật Đo lường năm 2011; Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đo lường; Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra Nhà nước về Đo lường;

Các học viên đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác quản lý đo lường và chất lượng tại cơ sở kinh doanh xăng dầu. Qua đó, góp phần tăng cường sự quản lý và hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1235

Tổng số lượt xem: 4199058