Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em qua nội soi và mối liên quan với Helicobacter Pylory điều trị tại khoa Nhi Tiêu hóa Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em qua nội soi và mối liên quan với Helicobacter Pylory điều trị tại khoa Nhi Tiêu hóa Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: ThS.Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm loét dạ dày tá tràng của trẻ em qua nội soi.

2. Xác định mối liên quan giữa lâm sàng, cận lâm sàng của viêm loét dạ dày tá tràng trẻ em với kết quả HP qua nội soi.

Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em qua nội soi và mối liên quan với Helicobacter Pylory điều trị tại khoa Nhi Tiêu hóa Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

- Kết quả dự kiến:

Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Toàn Thắng

Tài liệu đính kèm: 2.DTDANGTRIENKHAI2021(YTEVIEMDADAYTREEM).pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 875

Tổng số lượt xem: 2006909