Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi dưỡng người bệnh phẫu thuật đường tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi dưỡng người bệnh phẫu thuật đường tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: ThS.Lê Thị Cẩm Thanh

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Đánh giá sự thay đổi dinh dưỡng người bệnh trước phẫu thuật và sau phẫu thuật 7 ngày theo BMI, lớp mỡ dưới da, Albumin.

Mục tiêu 2: Mô tả thực trạng nuôi dưỡng người bệnh trong 7 ngày sau phẫu thuật đường tiêu hóa ở đối tượng nghiên cứu .

Nội dung 1: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh trước phẫu thuật

  • Tình trạng dinh dưỡng theo BMI
  • Tình trạng dinh dưỡng theo Albumin
  • Tình trạng dinh dưỡng theo tỉ lệ phần trăm mỡ

Nội dung 2: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh sau phẫu thuật 7 ngày

  • Tình trạng thay đổi cân nặng 1 tuần sau phẫu thuật
  • Tình trạng dinh dưỡng theo BMI
  • Tình trạng dinh dưỡng theo Albumin
  • Tình trạng dinh dưỡng theo tỉ lệ phần trăm mỡ

Nội dung 3: Mô tả thực trạng nuôi dưỡng người bệnh 7 ngày sau phẫu thuật

  • Tính đa dạng của khẩu phần 7 ngày sau phẫu thuật
  • Đường nuôi dưỡng người bệnh 7 ngày sau phẫu thuật
  • Năng lượng từ các đường nuôi dưỡng sau phẫu thuật

Đáp ứng nhu cầu năng lượng và protein sau phẫu thuật theo nhu cầu khuyến nghị của Bộ Y tế.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu:

 - Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang.

- Kết quả dự kiến:

Là tài liệu tiếp tục ứng dụng vào lĩnh vực dinh dưỡng trong ngoại khoa tại Bệnh viện và các Bệnh viện trong tỉnh nhà

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2612

Tổng số lượt xem: 1971319