Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình trạng tăng đường máu và hạ Natri máu trên người bệnh phẫu thuật máu tụ nội sọ tại đơn vị Hồi sức ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

07/12/2021

.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình trạng tăng đường máu và hạ Natri máu trên người bệnh phẫu thuật máu tụ nội sọ tại đơn vị Hồi sức ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ nhiệm dự án: BS.CKII.Nguyễn Đình Tin.

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ: 

Mục tiêu 1: Xác định tỷ lệ tăng đường máu và hạ Natri máu trên người bệnh phẫu thuật máu tụ nội sọ tại đơn vị Hồi sức ngoại.

Mục tiêu 2: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tăng đường máu, hạ Natri máu ở đối tượng nghiên cứu.

+ Nội dung 1 : Xây dựng đề cương nghiên cứu

    - Công việc 1: Tìm tài liệu tham khảo trong và ngoài nước các đề tài liên quan.

    - Công việc 2: Xây dựng phiếu nghiên cứu có đầy đủ các chỉ tiêu nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng.

+ Nội dung 2: Triển khai thực hiện

     - Công việc 1: Chuyển các nội dung nghiên cứu cho các thành viên của nhóm nghiên cứu, mọi thành viên điều có thể thu thập số liệu một cách khoa học, các tua trực điều có thành viên nghiên cứu.

     - Công việc 2: Tùy theo diễn biến lâm sàng và kết quả cận lâm sàng như Glucose máu, Natri máu, v.v.  mà đưa ra các phương án xử lý phù hợp và kịp thời để mang đến cho người bệnh một kết quả tốt nhất

+ Nội dung 3 : Tổng kết đề tài

     - Công việc 1: Kiểm tra lại tất cả các phiếu nghiên cứu, nhập số liệu vào phần mềm spss 20.0

     - Công việc 2: Phân tích và xử lý các số liệu liên quan đến đề tài

     - Công việc 3: Viết hoàn thành đề tài nghiên cứu và báo cáo tổng kết với Hội đồng thẩm định đề tài.

- Lĩnh vực nghiên cứu: 3. Y học

- Phương pháp nghiên cứu:

 - Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu và phương pháp lấy mẫu: Chọn mẫu toàn bộ trong thời gian nghiên cứu, nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu liên tiếp.

- Kết quả dự kiến:

- Tỷ lệ tăng đường máu và hạ Natri máu trên người bệnh phẫu thuật máu tụ nội sọ tại đơn vị Hồi sức ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Một số yếu tố liên quan đến tăng đường máu, hạ Natri máu ở đối tượng nghiên cứu

- Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-11/2021

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2876

Tổng số lượt xem: 1971689