Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

18/05/2023 08:59    178

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, đặt hàng để thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Đánh giá tác động đa chiều của các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024, cụ thể như sau:
1. Tên đề tài:
Đánh giá tác động đa chiều của các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Mục tiêu của đề tài:
Đề ra các giải pháp, biện pháp quản lý các ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh, giảm nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường; tăng hiệu quả tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt vào mùa mưa, bảo đảm và an toàn trong cung cấp nước sinh hoạt và các mục đích sử dụng nước thiết yếu, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường và phục vụ mục đích phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
3. Căn cứ đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
- Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/8/2018 về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước;
- Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn khẩn số 4772/UBND-NNTN ngày 13/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 239/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Đề án đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng thủy lợi, đê điều phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năn 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
4. Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được trình bày cụ thể, rõ ràng theo các thông tin trong mẫu Phiếu đề xuất kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi http://skh.quangngai.gov.vn
5. Thành phần, địa chỉ và thời hạn tiếp nhận Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
5.1.Thành phần: Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tổ chức và cá nhân theo Mẫu đính kèm, gồm: 01 bản giấy và 01 bản điện tử không đặt mật khẩu (file word).
5.2. Địa chỉ nộp phiếu đề xuất:
- Bản giấy: Tổ chức và cá nhân nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Bản điện tử không đặt mật khẩu (file word) gửi đến hộp thư điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ skh@quangngai.gov.vn.
5.3. Thời hạn: Hạn cuối nhận phiếu đề xuất trước 17 giờ 00 phút, ngày 10/6/2023.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức và cá nhân đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh nêu trên.
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (điện thoại: 0255.8556005); Fax: 0255 3824023.
- Mail: skh@quangngai.gov.vn; qlkh-skh@quangngai.gov.vn.
Trân trọng./.
.......................................................
Các văn bản liên quan (tải tại đây)
 

Tài liệu đính kèm: THONG BAO DE XUAT DE TAI KHCN_ HO- AO- DAM.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1142

Tổng số lượt xem: 3679050