Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2023

18/04/2023 16:48    90

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1592/UBND-KGVX ngày 12/4/2023 về việc kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 và Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 961/BKHCN-VP ngày 07/4/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện;

Mục đích kế hoạch là tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ (KH&CN); tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới, sáng tạo; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng cho xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Quảng Ngãi.

Qua đó, yêu cầu các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) trên các phương tiện thông tin đại chúng với chủ đề: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – động lực phát triển bền vững”.

Với nội dung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: (1) Kỷ niệm 60 năm (18/5/1963-18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam: “Khoa học phải gắn với thực tiền, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sông vật chất của nhân dân…”; (2) Kỷ niệm 10 năm (18/5/2014-18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) thông qua các hình thức viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử, thực hiện đăng tải các phóng sự, phim tài liệu về KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phát hành số đặc biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam trên các báo, tạp chí, bản tin, tập san… về KH&CN.

Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tản KH,CN&ĐMST; các mục tiêu, định hướng lớn của Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030; Phương hướng, nhiệm vụ KH,CN&ĐMST của ngành KH&CN đến năm 2025; Tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH,CN&ĐMST nổi bật góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, có các không gian sáng tạo văn hóa đi cùng với sáng tạo công nghệ; Tuyên truyền chương trình hoạt động KH&CN năm 2023 và kế hoạch phát triển KH,CN&ĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.

Hình thức tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi thông qua Chuyên mục “Khoa học, công nghệ và đời sống”. Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử thành phần của Sở và Bản tin KH&CN của Sở.

Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền về Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5) tại Sở và đơn vị thuộc Sở, với Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.

Tổ chức Giải cầu lông ngành khoa học và công nghệ nhân ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.  Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong công chức, viên chức, người lao động, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” để nâng cao thể lực, trí tuệ góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức tập huấn về Sở hữu trí tuệ; Tổ chức Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo”; Tổ chức Tập huấn về Mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc; Tổ chức Tập huấn hướng dẫn về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, ghi nhãn hàng hóa.

Tài liệu đính kèm: Ke hoach to chuc ngay KHCN 18-5 nam 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1248

Tổng số lượt xem: 3679089