Truy cập nội dung luôn

Triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

20/02/2024 09:29    105

Các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 quốc hội khóa XV

I. 07 LUẬT, 09 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XV

1. 07 LUẬT

- Luật Căn cước

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Luật Nhà ở (sửa đổi)

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

- Luật Viễn thông (sửa đổi)

2. 09 NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

- Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ

- Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

- Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn

- Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

II. 02 LUẬT, 02 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV

1. 02 LUẬT

- Luật Đất đai (sửa đổi).

- Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

2. 02 NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1140

Tổng số lượt xem: 4198973