Truy cập nội dung luôn

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

25/05/2022 15:09    135

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2393/UBND-NC ngày 20/5/2022 về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022; Để triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6), “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6) năm 2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy, bài trừ tệ nạn ma túy nói riêng gắn với tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, thảm họa của việc sử dụng trái phép các chất ma túy và trách nhiệm của toàn dân đối với công tác phòng, chống ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở,… góp phần phòng ngừa, đấu tranh nhằm kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1614

Tổng số lượt xem: 3679161