Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024

06/02/2024 08:42    162

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 668/UBND-KTN ngày 02/02/2024 về việc triển khai thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Kế hoạch số 1986/KH-SKHCN ngày 24/10/2023 về Phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, Nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp vận tải và lái xe 3 an toàn” bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 2510/SKHCN-HCTH ngày 25/12/2023 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024 đầm ấm, an toàn và tiết kiệm; Kế hoạch số 209/KH-SKHCN ngày 30/01/2024 về Hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 227/SKHCN-HCTH ngày 02/02/2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 02/KH-BATGT của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Phòng, Đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai mạnh mẽ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tới từng cán bộ, đảng viên: Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2021 về thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024 đầm ấm, an toàn và tiết kiệm (các văn bản đã được chỉ đạo trên luồng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành và Văn bản chỉ đạo của Sở).

Tài liệu đính kèm: Vv triển khai Công điện số 10 CĐ-TTg ngày 29 01 2024 của Thủ tướng Chính phủ.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 313

Tổng số lượt xem: 4393149