Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

V/v tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

30/11/2021

,

Nội dung công văn tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: 6431UB.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1901

Tổng số lượt xem: 2063156