Truy cập nội dung luôn

Xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023

30/05/2022 08:00    321

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1873/UBND-KGVX ngày 22/4/2022 về việc xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023 tại Công văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Để có cơ sở cho việc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tiến hành tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2022 và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2023 tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2022 và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2023 tại cơ quan, đơn vị và địa phương đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Đề cương, Phụ lục Báo cáo kèm theo: 

Công văn hướng dẫn báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghẹ

Đề cương Báo cáo theo CV 683 HUONG DAN CUA BO KHCN

Phụ lục kèm theo CV 683 HUONG DAN CUA BO KHCN

1873 Vv xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KHCN năm 2023.pdf

Tài liệu đính kèm: Vv xây dựng kế hoạch KHCN, ĐMST và dự toán ngân sách KHCN năm 2023.pdf

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 882

Tổng số lượt xem: 3679842