Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

04/01/2022 07:16    265

Chiều ngày 31/12/2021, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 - Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì Hội nghị và cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở đã kịp thời xây dựng, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời trong các mặt công tác trong toàn Đảng bộ; đặc biệt Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 28/12/2020 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; Kế hoạch số 76/KH-SKHCN ngày 17/01/2021 của Giám đốc Sở về kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Theo đó, hoạt động khoa học và công nghệ đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng. Công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn an toàn chất lượng được thực hiện đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của người dân. Công tác, thanh tra, kiểm tra được tổ chức thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác thông tin, thống kê và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ được thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai đồng bộ, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo càng mở rộng, hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp được tăng lên.

Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện, trong đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, triển khai đảm bảo chất lượng và mang lại hiệu quả; Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng được thực hiện đảm bảo theo quy định, trong đó hoạt động kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đạt chỉ tiêu đề ra; Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị thường xuyên và sâu sát. Trong năm 2021, Công đoàn Sở và Đoàn thanh niên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KH&CN báo cáo kết quả công tác Đảng bộ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Hội nghị.

Đ/c Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KH&CN báo cáo kết quả công tác Đảng bộ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 tại Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ vẫn còn một số hạn chế, nhiệm vụ triển khai còn chậm so với kế hoạch như việc thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2021; Việc trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu triển khai thực hiện năm 2022; Xây dựng dự toán kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và chi phí dịch vụ sự nghiệp công theo chức năng sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021; Một số nhiệm vụ điều chỉnh không triển khai hoặc chuyển sang năm 2022; Việc thu thập kết quả ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau nghiệm thu chưa được thực hiện đầy đủ; Hoạt động nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn hạn chế;…

Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2022: Tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022. Tập trung nội lực của Đảng bộ, phát huy đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ và tính năng động, sáng tạo trong mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có từ 10 – 20% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt trách nhiệm của đảng viên, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc được công nhận cơ quan văn hóa, 100% gia đình đảng viên, công chức, viên chức được công nhận gia đình văn hóa; thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; phấn đấu kết nạp 02 đảng viên trong năm 2022. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng viên trao đổi, thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị.

Đảng viên trao đổi, thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị.

 

Giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2022: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2022 đảm bảo các nhiệm vụ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Chương trình hành động của Đảng uỷ Sở thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp đã ban hành, đưa KH&CN trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về lãnh đạo công tác tư tưởng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt. Đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trrong cơ quan; Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chuyên đề, đăng ký và triển khai các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Về công tác cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, triển khai thực hiện tốt các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở KH&CN; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Công tác tổ chức đoàn thể cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động đối với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên của Sở; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Đoàn thanh niên Sở nhiệm kỳ 2022-2025;…

Đảng viên biểu quyết Nghị quyết của Hội nghị.

Đảng viên biểu quyết Nghị quyết của Hội nghị.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022,…

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, Đảng bộ Sở KH&CN được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2021. Đảng ủy Sở KH&CN công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 Chi bộ; danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 07 đảng viên trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở tặng giấy khen cho chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen cho chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đảng ủy Sở KH&CN tặng Giấy khen cho các cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đảng ủy Sở KH&CN tặng Giấy khen cho các cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

 

Duy Tuấn

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1193

Tổng số lượt xem: 3674031