Truy cập nội dung luôn

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

26/07/2021 15:31    406

Đ/c Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 26/07/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham gia Hội nghị gồm Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở, Chi ủy các Chi bộ, Trưởng, phó các phòng; Trưởng, phó đơn vị thuộc Sở; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Công đoàn. Để đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị tổ chức giới hạn số lượng không quá 30 người tham gia và tuân thủ quy định 5k của Bộ y tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

Đ/c Trần Công Hòa, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong công tác lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ chính trị: Phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Sở và các phòng, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đạt được một số kết quả nhất định.

Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng: Đảng bộ đã kịp thời triển khai cho 100 % đảng viên của Đảng bộ học tập Nghị quyết đại hội đại biểu các cấp. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 trong toàn Đảng bộ. Duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề theo quy định và có chất lượng.

Về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức đảng: Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trong công tác tổ chức, cán bộ, xem xét có ý kiến về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Sở; có ý kiến về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 đảng viên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN. Thực hiện kiện toàn Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, bầu bổ sung Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN. Chỉ đạo các chi bộ rà soát, hướng dẫn giúp đỡ quần chúng và làm hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp kết nạp Đảng cho 01 quần chúng. Xét hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị.

Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát: Kịp thời ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Qua 6 tháng đầu năm, đã thực hiện giám sát 01 đảng viên.

Về lãnh đạo công tác đoàn thể: Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng  các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong cơ quan; Định hướng hoạt động của các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong cơ quan, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát: Kịp thời ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Qua 6 tháng đầu năm, đã thực hiện giám sát 01 đảng viên.

Về lãnh đạo công tác đoàn thể: Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng  các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong cơ quan; Định hướng hoạt động của các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong cơ quan, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Đ/c Võ Hữu Chí, Bí thư đoàn thanh niên phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ Sở KH&CN tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 28/12/2020 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Sở thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp.

(2) Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, đơn vị; chỉ đạo xây dựng các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch (số 76/KH-SKHCN ngày 17/01/2021) và dự toán ngân sách năm 2021 đã được giao

(3) Lãnh đạo thực hiện tốt Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2021; duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch năm 2021 đã ban hành.

(4) Phối hợp với lãnh đạo Sở và các đơn vị tham mưu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở; thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính Phủ và tổ chức lại bộ máy Trung tâm theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

(5) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, hướng dẫn quần chúng ưu tú lập hồ sơ phát triển đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên đã đề ra.

(6) Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra.

(7) Thường xuyên theo dõi, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động đối với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, tập trung thúc đẩy phong trào thanh niên làm theo lời Bác, tăng cường áp dụng sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn và củng cố khối đoàn kết của cơ quan.

(8) Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Đảng bộ Sở năm 2021.

Đ/c Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở đề nghị các Chi bộ, từng đảng viên trong Chi bộ phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 28/12/2020 của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kiếp vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

Văn Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 730

Tổng số lượt xem: 3680027