Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo tình hình công tác ATBX năm 2021 và đăng ký lớp đào tạo về ATBX năm 2022.

17/12/2021

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định “Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ”;

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân làm việc trong môi trường bức xạ có đủ điều kiện đăng ký hoạt động theo đúng pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện những nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình công tác an toàn bức xạ năm 2021:

Các cơ sở sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh báo cáo theo Mẫu 1 (tải mẫu theo file đính kèm).

2. Đăng ký lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2022:

Các đơn vị tiến hành công việc bức xạ trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đăng ký lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2022 theo Mẫu 2 (tải mẫu theo file đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2022 tại Quảng Ngãi vào tháng 01/2022 (sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm sau). Các biểu mẫu được đăng tải trên Website thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: https://skh.quangngai.gov.vn/

Báo cáo tình hình công tác an toàn bức xạ năm 2021 và Đăng ký lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2022 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất đến ngày 20/12/2021 (file mềm gửi qua địa chỉ mail tabao- skh@quangngai.gov.vn).

Mẫu b

Tài liệu đính kèm: cong van de nghi bao cao atbx 2021 va dang ky dao tao 2021.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2679

Tổng số lượt xem: 1970691