Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021

26/10/2021 15:06    303

Ngày 25/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với với Ban CHQS thành phố (Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh) tổ chức lớp học bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021, tham gia lớp học là công chức, viên chức, người lao động đối tượng 4 (đã có chứng chỉ đối tượng 4) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tổ chức lớp học này là nhằm bồi dưỡng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Trong điều kiện đất nước hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, yêu cầu mới về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa làm cơ sở tham mưu, lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Báo cáo viên Ban CHQS thành phố giới thiệu những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng.

Báo cáo viên Ban CHQS thành phố giới thiệu những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng.

Tại lớp học, học viên được nghe báo cáo viên của Ban CHQS thành phố giới thiệu những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới (gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức); Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới (gắn với địa phương, cơ quan tổ chức).

Quan cảnh lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh.

Quan cảnh lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Duy Tuấn

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1061

Tổng số lượt xem: 3674955