Truy cập nội dung luôn

Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi

07/10/2021 14:48    206

Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của tỉnh Quảng Ngãi đã được công bố từ đầu đến nay

Phần I. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.

 

Phần II. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020 (không có).

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.

 

Phần III. Danh sách đơn đăng ký và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Phan Nương

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1002

Tổng số lượt xem: 3674056