Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

25/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 04/10/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, sáng ngày 23/10/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Đ/c Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Năm 2010, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 12/4/2017, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập ngày trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ, với tổng số đảng viên ban đầu là 35 đồng chí, thành lập 05 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, gồm: Chi bộ Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra; Chi bộ Khoa học, Công nghệ, Cơ sở; Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Chi bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ và Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2020 được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ định gồm có 07 đồng chí.

Căn cứ chương trình công tác hằng năm của đảng ủy cấp trên, cấp ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đ/c Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN đọc báo cáo kết quả 10 năm công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tại Hội nghị.

Đ/c Trần Công Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN đọc báo cáo kết quả 10 năm công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tại Hội nghị.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức. Hiện nay, Đảng ủy Sở có 04 chi bộ trực thuộc, trong đó: 03 chi bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Quy định 98-QĐ/TW: Chi bộ Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra; Chi bộ Khoa học, Công nghệ, Cơ sở; Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;  01 chi bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo Quy định 97-QĐ/TW: Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

Tập thể Đảng ủy Sở đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Sở trong việc tham gia đề xuất ý kiến với lãnh đạo cơ quan và cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp trên theo quy định.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ  I, nhiệm kỳ (2017-2020) và lần II nhiệm kỳ (2020-2022) và sau Đại hội, 100% các Chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát trong trong toàn khóa. Các chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa các chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 97-QĐ/TW,  Quy định 98-QĐ/TW trong quy chế làm việc của từng chi bộ để thực hiện đúng quy định của Đảng và tình hình thực tế của cơ quan, đảm bảo hoạt động lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và phát huy vai trò của các chi bộ.

Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Kết quả phân loại từ 2010 đến nay đối với Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (trước đây là Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ): Kết quả đánh giá, xếp loại Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ từ 2010 đến năm 2016 là ”Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”; Kết quả đánh giá, xếp loại Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ từ 2017 đến nay: Năm 2017: Trong sạch vững mạnh; Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Với các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở: Kết quả đánh giá, xếp loại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy năm 2018: 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2019: 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020: 01 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhìn chung, Đảng bộ Sở nhiều năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh (trong sạch vững mạnh tiêu biểu); số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt tỷ lệ trên 90%.

Các Đ/c đảng viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Các Đ/c đảng viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

 

Về công tác xây dựng đội ngũ đảng viên 10 năm qua, cấp ủy đặt biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, chăm lo phát triển Đảng thường xuyên. Tổng số đảng viên của Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ năm 2010 là 27 đảng viên. Hiện nay Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ có 46 đảng viên, tăng so với năm 2010 là 19 đảng viên, đạt 170,4%. (trong đó chuyển đến: 06 đảng viên; chuyển đi: 10 đảng viên; nghỉ hưu: 10 đảng viên; kết nạp mới là 33 đảng viên).

Hội nghị đã đánh giá toàn diện về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Sở, từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong xây dựng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Hội nghị cũng đánh giá những mặc được và chưa được của đảng bộ Sở, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra mục tıêu, nhıệm vụ, gıảı pháp chủ yếu trong thờı gıan tớı.

Duy Tuấn

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2235

Tổng số lượt xem: 2011965