Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị triển khai dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

25/02/2022

Ngày 24/02/2022, tại Hội trường UBND huyện Trà Bồng, Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech phối hợp với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức Hội nghị triển khai dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gừng sẻ bản địa (gừng gió) theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi”.Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở khoa học và Công nghệ, UBND huyện Trà Bồng, UBND huyện Sơn Tây và đại diện các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của hai huyện Trà Bồng và Sơn Tây; đại diện UBND các xã: Sơn Trà (Trà Bồng), Sơn Tinh, Sơn Long (Sơn Tây) và các hộ dân tham gia thực hiện dự án.

Dự án khoa học và công nghệ này được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 24/12/2021; ký Hợp đồng thực hiện số 072021/HĐ-DAKHCN ngày 30/12/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech do ông Phan Trung Kiên làm chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm ông Lê Đức Dũng - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đại diện cơ quan chủ trì báo cáo triển khai thực hiện dự án.

Đại diện cơ quan chủ trì báo cáo triển khai thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án là ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển vùng nguyên liệu gừng sẻ bản địa phục vụ chế biến sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập cho bà con nông dân tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án được thực hiện trong thời gian 36 tháng từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2024, với tổng kinh phí thực hiện là 9.131,497 triệu đồng, trong đó từ ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh là 1.740,000 triệu đồng, vốn doanh nghiệp là 7.098,397 triệu đồng, vốn đối ứng của dân là 293,100 triệu đồng.

Qua báo cáo triển khai tại Hội nghị, dự án được thực hiện tại 3 xã của 2 huyện (xã Sơn Trà huyện Trà Bồng và xã Sơn Tinh, xã Sơn Long huyện Sơn Tây). Dự án sẽ triển khai thực hiện các nội dung như: Triển khai khảo sát đánh giá thực trạng và khả năng phát triển sản phẩm gừng sẻ bản địa (gừng gió) trên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi; hoàn thiện và chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật về nhân giống, canh tác, thu hoạch, bảo quản sản phẩm gừng sẻ bản địa gồm 03 hướng dẫn kỹ thuật (hướng dẫn kỹ thuật nhân giống gừng sẻ trong bao, trồng gừng sẻ xen canh theo hướng hữu cơ, trồng gừng sẻ thuần theo hướng hữu cơ); xây dựng mô hình nhân giống gừng sẻ bản địa trong bao với quy mô 4.000 bao. Trong đó, thực hiện tại xã Sơn Trà với quy mô 2.000 bao, tại xã Sơn Tinh và Sơn Long quy mô 2.000 bao; xây dựng mô hình canh tác gừng sẻ bản địa theo hướng hữu cơ với quy mô 10 ha: Từ tháng 4/2022 – 2/2023 sẽ thực hiện quy mô 3 ha trong đó có 02 ha trồng xen (1,5 ha trồng xen lúa nương tại xã Sơn Trà; 0,25 ha trồng xen cây ăn quả giai đoạn kiến thiết cơ bản và 0,25 ha trồng xen ngô tại xã Sơn Tinh, Sơn Long) và 01 ha trồng thuần (0,5 ha tại xã Sơn Trà và 0,5 ha tại xã Sơn Tinh, Sơn Long). Đến năm 2023 (4/2023 – 2/2024) thực hiện quy mô 7 ha; trong đó có 5 ha trồng xen (4 ha trồng xen lúa nương tại xã Sơn Trà, 0,5 ha trồng xen cây ăn quả giai đoạn kiến thiết cơ bản và 0,5 ha trồng xen ngô tại xã Sơn Tinh, Sơn Long), 02 ha trồng thuần (01 ha tại xã Sơn Trà và 01 ha tại xã Sơn Tinh, Sơn Long huyện Sơn Tây). Đồng thời, dự án còn xây dựng mô hình sơ chế bảo quản và chế biến sản phẩm gừng sẻ sau thu hoạch; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gừng sẻ (gừng gió); đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, quảng bá kết quả, nhan rộng mô hình…

Ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ông Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Qua Hội nghị, đại biểu tham dự đồng tình và thống nhất về việc triển khai thực dự án khoa học công nghệ này tại địa phương, thông qua dự án sẽ giúp cho địa phương và người dân thực hiện dự án có thêm kinh nghiệm áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trên cây trồng bản địa, tăng hiệu quả trong việc bảo tồn sản phẩm, sản xuất sản phẩm có chất lượng, giá trị để tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo cho địa phương.

Ý kiến của đại diện đơn vị huyện Sơn Tây.

Ý kiến của đại diện đơn vị huyện Sơn Tây.

Ý kiến của đại diện đơn vị huyện Trà Bồng.

Ý kiến của đại diện đơn vị huyện Trà Bồng.

Ông Nguyễn Văn Sương, Phó Chủ Tịch UBND huyện Trà Bồng phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trần Văn Sương, Phó Chủ Tịch UBND huyện Trà Bồng phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan chuyên môn, quản lý yêu cầu đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án khi triển khai thực hiện phải tuân thủ theo đúng tinh thần thuyết minh của dự án đã được duyệt; hoàn thành và chuyển giao được các quy trình kỹ thuật để cho người dân nắm bắt đầy đủ, áp dụng đúng quy trình và có hiệu quả trong thực hiện dự án. Đồng thời, cần phải đánh giá các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên toàn vùng thực hiện dự án của 2 huyện Trà Bồng và Sơn Tây phù hợp, thích ứng với loại cây trồng này để sau khi dự án kết thúc sẽ chuyển giao cho các đơn vị thụ hưởng nhân rộng cho người dân ở nhiều địa phương thực hiện.

Đại diện Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech phát biểu tiếp thu ý kiến của Hội nghị.

Đại diện Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech phát biểu tiếp thu ý kiến của Hội nghị.

 

Nguyễn Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2477

Tổng số lượt xem: 2029816