Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

29/05/2021

Đ/c Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 28/05/2021, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở. Để đảm bảo về công tác phòng chống dịch Covid 19, Đảng bộ Sở chỉ tổ chức cho 02 chi bộ, gồm Chi bộ Văn phòng- Kế hoạch- Thanh tra; Chi bộ Khoa học-Công nghệ-Cơ sở tham gia trực tiếp; còn 02 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN tham gia Hội nghị online trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã khái quát các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng; tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới qua quan điểm chỉ đạo, mục tiêu thực hiện, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, với những nội dung trọng tâm nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ về Nghị quyết Đại hội XIII; tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra; xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thời gian thực hiện để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị. Qua đó, giúp Đảng ủy Sở định hướng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kết quả thực hiện Chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở để đánh giá, phân loại hàng năm và cả nhiệm kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu.

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN đang theo dõi Hội nghị tại đơn vị.

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN đang theo dõi Hội nghị tại đơn vị.

Chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Xây dựng Đảng bộ và cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động.

Đ/c Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN thông qua Chương trình hành động Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ.

Đ/c Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN thông qua Chương trình hành động Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH&CN; lãnh đạo hoạt động KH&CN phục vụ 03 nhiệm vụ đột phá là: Huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; lãnh đạo hoạt động KH&CN phục vụ 4 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

Văn Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2524

Tổng số lượt xem: 2012598