Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Khoa học và công nghệ là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội

18/05/2022

Chiều ngày 17/5, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, ông Nguyễn Văn Thành Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN tập trung phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn 2012 - 2021, nguồn kinh phí ngân sách chi cho sự nghiệp KH&CN là 206 tỷ đồng và đã huy động nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân ngoài ngân sách tham gia hơn 296 tỷ đồng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 đơn vị sự nghiệp và tổ chức KH&CN; 06 doanh nghiệp KH&CN cùng 03 tổ chức KH&CN công lập của tỉnh. Số cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 1.502 người, đạt 12 cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên 1 vạn dân. Đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 113 nhiệm vụ KH&CN. 

Các chương trình KH&CN bước đầu đã phát huy hiệu quả vào sản xuất, đóng góp quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp; từng bước đưa doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận, vận dụng thành công những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất kinh doanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để KH&CN thật sự trở thành động lực chính của sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức và sự tham gia của toàn xã hội đối với KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường nguồn lực cho KH&CN. Sở KH&CN phải thực sự là đầu mối kết nối các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân với các viện, trường, các nhà khoa học. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các hoạt động KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững ở miền núi, hoạt động KH&CN phục vụ triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các hoạt động khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ái Kiều

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2147

Tổng số lượt xem: 2012157