Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Nâng cao hiệu quả hoạt động đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

31/01/2020

Hoạt động Đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo) là hoạt động có vai trò quan trọng và không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng. Đồng thời, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và môi trường; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các phương tiện đo lường được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nghiên cứu khoa học, kinh doanh thương mại, sản xuất hàng hóa, khám chữa bệnh trong y tế,…      

Để đáp ứng nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, được thành lập theo Quyết định 2298/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (trên cơ sở hợp nhất giữa Trung tâm Kỹ  thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ) thực hiện chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; triển khai nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trung tâm đã không ngừng nâng cao năng lực hoạt động chứng nhận, chỉ định. Hiện nay, Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành); Chứng nhận Phòng thử nghiệm đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp đối với lĩnh vực hóa học, sinh học gồm danh mục sản phẩm hàng hóa: thực phẩm, thủy sản, nước mặt, nước ăn uống. Văn phòng Công nhận Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận hệ thống quản lý phòng thí nghiệm phù hợp với ISO/IEC 17025, mang số hiệu vilas 554.

     

Trong những năm qua, Trung tâm thực hiện kiểm định trên 16.000 phương tiện đo các loại bao gồm: Công tơ điện (1 pha và 3 pha); Cột đo nhiên liệu; Áp kế; Huyết áp kế; Điện tim, Điện não; Taximet; Ca đong, bình đong; Cân các loại; nhiệt kế; xitec ô tô; cân ô tô; đồng hồ đo nước lạnh; máy X-quang; phòng X-quang, đo  hệ thống tiếp địa. Thử nghiệm trên 650 mẫu các loại như phân bón, thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, nước uống đóng chai,.. Trong đó, Trung tâm đã thực hiện hoạt động kiểm định đối chứng theo phê duyệt Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được gần 2600 PTĐ của Công ty điện lực Quảng Ngãi. Hoạt động kiểm định đối chứng được thực hiện đã góp phần tích cực đem lại sự công bằng, minh bạch, bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng, đồng thời giúp cho công tác quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh.

     

maysacky.jpg
Nhân viên Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ đang kiểm nghiệm, phân tích mẫu trên Hệ thống máy sắc ký khí.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp. Trong năm 2019, Trung tâm đã được UBND tỉnh đầu tư các trang thiết bị như: Hệ thống máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), thiết bị kiểm tra chất lượng vàng và kim loại quý để bàn, máy sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS), Quả cân chuẩn M1 500kg/quả, xe tải 10 tấn có gắn cẩu, bàn kiểm công tơ điện 3 pha, hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước lạnh đường kính đến 50mm.

     

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng gia tăng PTĐ, đa dạng các sản phẩm, hàng hóa. Nhu cầu kiểm soát, kiểm tra các hoạt động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ hơn. Do đó, trong giai đoạn tới, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

     

 Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền Luật đo lường và các văn bản hướng dẫn; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo, ghi định lượng hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ.

     

Thứ hai, trên cơ sở các thiết bị đã được đầu tư, Trung tâm sẽ tăng cường bổ sung, mở rộng năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đại phương như: Mở rộng lĩnh vực chỉ định kiểm định chất lượng vàng và kim loại quý; thực hiện chỉ định thử nghiệm lĩnh vực phân bón, mở rộng chỉ tiêu phân tích,... tăng cường hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp.  Phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu của thị trường.

     

Thứ ba, tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa để đáp ứng yêu cầu theo xu thế hội nhập.

     

TRẦN THỊ CẨM VÂN (*)

     

(Theo Bản tin KH&CN, số 06/2019)  

     

 

     

(*) Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2586

Tổng số lượt xem: 2012794