Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: 6 mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

01/03/2022

UBND tỉnh ban hành vừa Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/02/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.

 

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh... của tỉnh trên cơ sở kết nối, đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 gồm: xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 100% tổ chức thương mại và 100 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 20% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin; 20% đến 25% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối thị trường được tổ chức trên môi trường số; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.4 và tích hợp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử....

 

 

Tài liệu đính kèm: 26KH.signed.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2891

Tổng số lượt xem: 1971607