Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)

31/08/2021

Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2021 (đợt 1),

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân được giao chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh  tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (đợt 1) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thời gian đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Thông tin chi tiết liên hệ phòng Quản lý Khoa học- Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255-8556005.

Tài liệu đính kèm: Thong bao KQ NVu KHCN 2021 (dot 1)duoc UBND tinh phe duyet.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2771

Tổng số lượt xem: 1971796