Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

26/01/2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ra Thông báo số 78/TB-SKHCN về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai nội dung Thông báo này đến công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị.

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Công văn số 939/TTT-NV4 ngày 25/11/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021;

Thực hiện Công văn số 1747/SKHCN-VP ngày 03/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Để đảm bảo công tác công khai tài sản sau khi kê khai đối với các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo niêm yết bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 (danh sách đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 tại Công văn số 1747/SKHCN-VP ngày 03/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ).

- Thời gian: 15 ngày, từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022

- Địa điểm niêm yết: Bảng thông tin của cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ.

Tài liệu đính kèm: Thong bao cong khai ban ke khai tai san nam 2021.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2776

Tổng số lượt xem: 1970859