Truy cập nội dung luôn
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo về việc thu thập thông tin ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

27/10/2021

Căn cứ theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ (Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ là đầu mối thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN của tỉnh.

Để thực hiện công việc thu thập thông tin ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN và báo cáo cho Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); Trung tâm kính đề nghị cơ quan, đơn vị chủ trì đề tài, dự án và các chủ nhiệm nhiệm vụ cung cấp thông tin, số liệu các đề tài, dự án (có danh sách và biểu mẫu kèm theo) và gửi về Trung tâm (bản giấy + bản điện tử) theo địa chỉ: 160 Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi; Email: ttthang-skh@quangngai.gov.vn, trước ngày 12/11/2021. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ phòng Phòng Thông tin và Tư vấn dịch vụ. Điện thoại: 0255.3713137 hoặc Ông: Trần Toàn Thắng - nhân viên Phòng Thông tin và Tư vấn dịch vụ - Điện thoại: 0914.159.372.

Danh sách cơ quan, đơn vị thực hiện thu thập thông tin về ứng dụng kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Mẫu số 12 -TT 14/2014/TT-BKHCN

Tài liệu đính kèm: congvanthuthapthongtinDT,DAdanghiemthu.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
50% 1
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2925

Tổng số lượt xem: 1971696