Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Các dân tộc Quảng Ngãi đoàn kết, phát huy nội lực sáng tạo, đổi mới và phát triển

29/10/2019

Sáng ngày 19/10, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 (Đại hội) với sự tham gia của 259 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho trên 190 ngàn đồng bào các DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bà Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Ngọc Căng; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh ông Nguyễn Cao Phúc; Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bà Đinh Thị Hồng Minh; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội bà Phạm Thị Thu Trang; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội ông Võ Phiên; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng; các Sở, ngành; lãnh đạo các huyện; Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lại và Bình Định và đặc biệt là sự hiện diện của ông Ka Pa Tơ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia lai- Kon Tum, dân tộc Co người con ưu tú của xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.


2A2_Thiếu nhi Quảng Ngjjkjkãi dâng hoa Đại hội.JPG  Thiếu nhi Quảng Ngãi dâng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc đã có Bài phát biểu quan trọng. Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Dân tộc tỉnh Quảng ngãi xin trích giới thiệu Bài phát biểu “Các dân tộc Quảng Ngãi đoàn kết, phát huy nội lực sáng tạo, đổi mới và phát triển”:

Việt Nam là một quốc gia thống nhất, cùng chung nguồn cội con cháu vua Hùng có 54 dân tộc anh em trong đó có 53 dân tộc thiểu số

Mở đầu Bài phát biểu, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: “Từ ngàn năm lịch sử, nước Việt Nam của chúng ta là một quốc gia thống nhất, cùng chung nguồn cội, là con cháu của vua Hùng có 54 dân tộc anh em trong đó có 53 DTTS, với hơn 13,6 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước sinh sống thành cộng đồng ở 5.266 xã, 458 huyện, 51 tỉnh, thành phố; chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây duyên hải miền Trung, chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước. Đồng bào các DTTS phần lớn sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), biên giới, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và môi trường sinh thái. Các dân tộc luôn kề vai, sát cánh trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong hoàn cảnh nào đồng bào các DTTS cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước một lòng thuỷ chung son sắt theo Đảng và Bác Hồ, đóng góp công sức, xương máu cho các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước. Đại đoàn kết các dân tộc là sức mạnh xuyên suốt các thời kỳ lịch sử. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đó ngày càng được củng cố và hun đúc, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cả dân tộc”.

3A3_Bà Hạnh phát bjkjkiểu.JPG  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta

Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh các nguyên tắc nhất quán Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý về công tác dân tộc và chính sách dân tộc: “Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta, các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết và giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, chăm lo đầu tư phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.

Để tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg, ngày 22/8/2018 về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020. Đại hội đại biểu các DTTS với mục tiêu là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận, niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng; là điều kiện để Nhà nước tiếp tục lắng nghe ý kiến đồng bào về các lĩnh vực đời sống xã hội. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của đồng bào các DTTS trong cả nước, sự quan tâm thiết thực của Đảng và nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đồng thời là sự kiện chính trị quan trọng, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng thời cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân”.

Quảng Ngãi có truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó và một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ; kiên cường, anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh về truyền thống quý báu của con người đất Quảng: “Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng đất có bề dày lịch sử với những nền văn hóa lâu đời, Quảng Ngãi nổi tiếng về những trang sử hào hùng và tinh thần cách mạng anh dũng, có trên 30 dân tộc thiểu số sinh sống, mỗi dân tộc trên địa bàn tỉnh có những phong tục tập quán riêng đã tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng và độc đáo được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó và một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ; kiên cường, anh dũng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của quê hương Quảng Ngãi và dân tộc Việt Nam. Trong lao động sản xuất và đời sống, đồng bào các DTTS trong tỉnh luôn cần cù, chịu khó, sáng tạo; kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn thách thức để tồn tại và phát triển;... Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phấn đấu vươn lên của đồng bào các DTTS; vùng DTTS và miền núi của tỉnh đang từng ngày được thay đổi; KT-XH tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát huy vai trò của NCUT trong cộng đồng; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước; tăng cường cảnh giác, không để kẻ xấu lôi kéo, kích động, lợi dụng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên vùng đồng bào DTTS và miền núi”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhất trí cao với Báo cáo chính trị; các Báo cáo tham luận và phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ông Trần Ngọc Căng:

“Tôi nhất trí các với Báo cáo chính trị đã trình bày tại Đại hội, đặc biệt là nhận định đánh giá kết quả của tỉnh qua phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến tham luận của đại diện các đơn vị, cá nhân ưu tú tham dự Đại hội. Có thể nói: Từ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II đến nay, đồng bào các DTTS đã tích cực thực hiện quyết tâm thư Đại hội gửi Đảng và Nhà nước đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, thương mại và dịch vụ, giá trị sản xuất toàn vùng được nâng lên đáng kể. Bản sắc văn hóa vùng núi Ấn Sông Trà được bảo tồn, phát huy. Chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS được quan tâm, đời sống Nhân dân ổn định cả vật chất lẫn tinh thần từng bước được nâng lên, quyền bình đẳng các dân tộc được tôn trọng và phát huy, khối đại đoàn kết các dân tộc được gắn kết chặt chẽ và cùng nhau phát triển, an ninh chính trị được giữ vững. Đội ngũ cán bộ người DTTS Quảng Ngãi được tổ chức chăm lo, từng bước trưởng thành. Nhiều cán bộ người DTTS là nòng cốt trong hệ thống chính trị các cấp, nhiều cán bộ người DTTS Quảng Ngãi được Đảng và Nhà nước tin cậy giao nhiệm vụ ở vị trí quan trọng; Các nhân sỹ, tri thức, người có uy tín trong đồng bào DTTS đều khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, trách nhiệm, những trăn trở lo toan, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi, của các đồng chí lãnh đạo các thế hệ của tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ từ tỉnh đến cơ sở, sự chủ động tham mưu của lãnh đạo cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, sự ủng hộ, phối hợp của các sở, ngành, các huyện và các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống đã chăm lo cho đồng bào. Nhiều chính sách của Trung ương được thể chế hóa và tỉnh còn ban hành nhiều chính sách cho đồng bào DTTS như báo cáo đã nêu. Và đặc biệt là sự vượt khó vươn lên của hơn 190 ngàn đồng bào DTTS của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tôi xin được chung vui và chúc mừng Nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi với những thành tích, kết quả tốt đẹp trong phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh của địa phương được Trung ương đánh giá cao, đồng thời được chung vui, ghi nhận chúc mừng những thành quả tốt đẹp mà đồng bào đã đạt được thời gian qua”.

4A4_Bà hạnh_Tặngghghh hoa.JPG  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Ngọc Căng; bà Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm phối hợp nhiều hơn nữa với Ủy ban Dân tộc để công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước đi vào cuộc sống một cách thực chất hơn, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

“Những khó khăn, tồn tại mà Báo cáo Chính trị nêu, nhận định cũng là những khó khăn chung của vùng đồng bào DTTS cả nước. Trước tình hình đó và sau rất nhiều nỗ lực của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; với sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 thông qua Đề án Tổng thể đầu tư phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký Tờ trình với Quốc hội phê duyệt Đề án, theo đó xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, thực hiện từ năm 2021. Đây là một dấu ấn đậm nét trong lịch sử công tác dân tộc. Triển khai thực hiện tốt chương trình này, sẽ căn bản khắc phục được tồn tại, hạn chế hiện nay. Vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ có cơ hội phát triển mới. Vì vậy, chúng tôi rất mong Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, tại kỳ họp thứ 8 tháng 10/2019 ủng hộ để Quốc hội phê duyệt Đề án và Chương trình mục tiêu Quốc gia nêu trên”.

5A5_Bà hạnh tặghghng BK.JPG  Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm bà Hoàng Thị Hạnh tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm bà Hoàng Thị Hạnh cũng đề nghị Tỉnh tiếp tục thực hiện lời Bác dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”; chúng ta đoàn kết hơn, gắn bó hơn, tích cực chia sẻ giúp nhau cùng phát triển:

“Đại hội hôm nay hội tụ 259 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu cho các DTTS tỉnh Quảng Ngãi trên các lĩnh vực. Chúng ta hãy tự hào vì được là con lạc cháu hồng, là những người con của nước non Quảng Ngãi, tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Hãy bảo vệ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, tài sản trong cuộc sống, tự lực tự cường hơn đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu,... chủ động, tích cực góp sức, góp công, góp của để lao động, vun đắp cho cuộc sống, bản làng quê hương ngày một thêm giàu đẹp, không phụ công của Đảng, Bác Hồ đã quan tâm, chăm sóc vì sự tiến bộ chung của các dân tộc anh em trong cả nước. Hơn bao giờ hết chúng ta đoàn kết hơn, gắn bó hơn, tích cực chia xẻ giúp nhau cùng tiến bộ.

Nhận dip này, thay mặt cho Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, những người làm công tác dân tộc chuyên trách, tham mưu cho Chính phủ về công tác dân tộc trong cả nước, hơn nữa tôi lại là người con của đồng bào DTTS: Trân trọng cảm ơn các thế hệ Lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi, từ tỉnh đến cơ sở trong suốt thời gian qua đã quan tâm, chăm lo cho đồng bào DTTS Quảng Ngãi một cách toàn diện đầy tình thân ái như lời Bác Hồ dạy: Không phân biệt người xuôi, người ngược, đoàn kết cùng nhau phát triển như anh em một nhà, luôn ghi nhớ lời người. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”./.

                                                                                       Hoài Châu


 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2603

Tổng số lượt xem: 1957666