Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Dân số có đến 01/4/2019 phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính

03/09/2020

Dân số có đến 01/4/2019 phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính

Dân số có đến 01/4/2019 phân theo giới tính, thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính

Tài liệu đính kèm: DanSo_QuangNgai (1-4-2019).xlsx

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 466

Tổng số lượt xem: 1807810