Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Huyện Sơn Tây: Tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

20/09/2019

Từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2019, tại trụ sở UBND huyện, UBND huyện Sơn Tây phối hợp với Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn có ông Đinh Quang Ven, Phó Bí thư Huyện ủy, Q. Chủ tịch UBND huyện và ông Võ Thành Nhân, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh. Tham dự Hội nghị tập huấn còn có giám sát viên của tỉnh; lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện; lãnh đạo UBND các xã; Tổ trưởng và Điều tra viên được trưng dụng theo quy định.

  2A2_Ô Ven Phát biểugfgfgfg.jpg
 Ông Đinh Quang Ven - Quyền  C hủ tịch UBND huyện Sơn Tây  phát biểu khai mạc

Phó Bí thư Huyện ủy, Q. Chủ tịch UBND huyện ông Đinh Quang Ven đã phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn: Hôi nghị tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2019; yêu cầu đại biểu dự tập huấn phải nghiêm túc quán triệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số đạt được Phương án điều tra đã đề ra. Kết quả cuộc điều tra sẽ là những số liệu giúp cho Huyện ủy, cấp ủy xã, chính quyền địa phương huyện và xã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi sát đúng với thực trạng của từng xã và của huyện. Vì vậy, yêu cầu Tổ trưởng và Điều tra viên phải thực hiện đúng các quy định đã đề ra. 

3A3_Võ thành Ncvcvhân, Phó Cục TK phát biểu.jpg  Ông Võ Thành Nhân, Phó Cục Trưởng CTK phát biểu

Ông Võ Thành Nhân, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê đã phát biểu nhấn mạnh những nội dung cần phải được lưu ý trong qúa trình điều tra tại địa phương theo Phương án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Trong qúa trình điều tra nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ảnh với Tổ trưởng để được nghiên cứu hướng dẫn thực hiện cho đúng quy định

4A4_Báo cávbvbvbvbo viên.jpg  Báo cáo viên trình bày Phương án điều tra

Báo cáo viên đã quán triệt vai trò nhiệm vụ của Điều tra viên và Tổ trưởng điều tra; giới thiệu các nội dung điều tra; các hình thức thu thập thông tin; các vấn đề cần lưu ý trong điều tra tại địa bàn và hướng dẫn hỏi và ghi phiếu điều tra thu thập thông tin.

                           Hoài Châu

 
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 645

Tổng số lượt xem: 1810226