Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021

12/10/2021

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Dân tộc

Ngày 08/10/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban dân tộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện miền núi.

Theo báo cáo của UBDT, trong 9 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc. Tập thể Lãnh đạo UBDT đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc; tích cực, chủ động, chỉ đạo các Vụ, đơn vị bám sát nhiệm vụ triển khai kế hoạch đúng tiến độ.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, UBDT được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Đến nay, UBDT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án; 02 đề án đã trình chờ phê duyệt; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 03 đề án, dự kiến trình trong quý IV năm 2021. Ngoài việc xây dựng các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, UBDT triển khai xây dựng các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, gồm: Thông tư quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; Thông tư quy định chi tiết xây dựng vị trí việc làm của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức. Về thực hiện chính sách dân tộc; UBDT và các địa phương đã triển khai thực hiện, có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền, pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc là: hoàn thiện các thủ tục để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025; Ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện; xây dựng kế hoạch, phương án phân bổ vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022; hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; ban hành các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Tiếp tục nắm tình hình vùng DTTS và miền núi. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Võ Phiên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại đầu cầu Quảng Ngãi, đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: trong năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc do TW ban hành và các chính sách đặc thù riêng của tỉnh. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, kết quả thực hiện, các hoạt động tuyên truyền phải chuyển đổi hình thức tổ chức cho phù hợp. Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN, tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành, địa phương trong việc chuẩn bị nội dung. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị UBDT sớm trình Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN; các Bộ ngành TW ban hành các văn bản triển khai thực hiện; trong đó đẩy mạnh phân cấp cho địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phê duyệt và tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát huy hiệu quả của Chương trình; các thủ tục trong thực hiện chương trình đơn giản, dễ thực hiện. kiến nghị Ủy ban Dân tộc xem xét cùng với các Bộ ngành TW kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, ưu tiên cho tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hưởng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2025./.               

                                                                                                                           Quang Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 664

Tổng số lượt xem: 1807868