Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chỉ số nghèo trong vùng miền núi và đồng bào Dân tộc thiểu số của tỉnh cuối năm 2016

17/02/2017

Theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, chỉ số hộ nghèo, cận nghèo khu vực miền núi và chỉ số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh theo tiêu chí nghèo tiếp cận đa chiều vào thời điểm cuối năm 2016 như sau.

Về chỉ số nghèo chung, tổng số hộ nghèo chung trong khu vực miền núi của tỉnh là 25.392 hộ, chiếm tỷ lệ 41,93% tổng số hộ trong khu vực (đầu năm 2016 tỷ lệ này là 46,76%) và chiếm 56,1% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Tổng số hộ cận nghèo chung trong khu vực miền núi của tỉnh là 8.409 hộ, chiếm tỷ lệ 13,91% tổng số hộ trong khu vực (đầu năm 2016 tỷ lệ này là 13,89%). Như vậy, khu vực miền núi của tỉnh là khu vực tập trung của 56,1% hộ nghèo toàn tỉnh.


Về chỉ số nghèo của đồng bào các dân tộc thiểu số, tổng số hộ nghèo các dân tộc thiểu số là 23.292 hộ, chiểm tỷ lệ 51,46% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh (chỉ số năm 2016 này là 53,36%), bằng 47,54% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh và chiếm khoảng  91,73 % tổng số hộ nghèo trong khu vực miền núi của tỉnh.


Như vậy, có thể nói rằng, vào cuối năm 2016, khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi:


(i) là nơi cư trú của gần 17.5% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh, nhưng đang là nơi tập trung trên 56% số hộ nghèo của toàn tỉnh;


(ii) là nơi có gần 79% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng có gần 92% số hộ nghèo của khu vực là hộ đồng bào dân tộc thiểu số../  

                                                                   BBT.

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2367

Tổng số lượt xem: 1957831