Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tập huấn cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc năm 2021

08/12/2021

Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn

Sáng ngày 08/12/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc các huyện miền núi và Văn phòng các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành.

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt  Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi và Công ty TNHH ứng dụng và triển khai phần mềm LIHANET xây dựng phần mềm quản lý thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc. Đến nay bước đầu đã xây dựng được một phần cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đang tiến hành chạy thử.

Ông Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu chi đạo hội nghị

 

Phần mềm phục vụ lưu trữ, số hóa, chia sẻ các sản phẩm, tài liệu thông tin, tuyên truyền về dân tộc trên địa bàn tỉnh với sản phẩm đầu ra là tuyên truyền cho người dùng cuối sử dụng và với việc triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã được xây dựng theo xu hướng công nghệ phổ biến hiện nay như công nghệ web, tương thích mobile để đạt kết quả, tra cứu thông qua mạng internet tối ưu nhất: công nghệ Microsoft (.NET), HTML5, ASP.NET, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server (2012,2016 hoặc cao hơn); Phần mềm được xây dựng tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi; các yêu cầu về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm đảm bảo theo Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2022; Phần mềm phục vụ lưu trữ, số hóa, chia sẻ các sản phẩm, tài liệu thông tin, tuyên truyền về dân tộc trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Phần mềm dự kiến được cài đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi, tận dụng hạ tầng sẵn có của Trung tâm Dữ liệu tỉnh về tài nguyên máy chủ, đường truyền, nhân sự quản lý là đảm bảo tính đồng bộ, quản lý tập trung, bảo đảm về an toàn, an ninh thông tin và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số là việc ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa lưu trữ các sản phẩm, tài liệu thông tin, tuyên truyền về dân tộc trên địa bàn tỉnh cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ thông tin, tuyên truyền, quản lý, tìm kiếm, chia sẻ dữ liệu đến tổ chức, người dân và để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh./.

Mạnh Bình

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2292

Tổng số lượt xem: 1957425